Risto Rekonpoika Sappeen Kirmulasta – monen hauholaisen esi-isä

Kun käy läpi kaukaisista esivanhemmista alkaen heidän jälkipolviaan, joutuu usein pettymään, kun laajakin  sukuhaara yllättäen sammuukin muutaman sukupolven jälkeen.   Onneksi löytyy sellaisiakin esivanhempia, joiden jälkeläisten määrä tuntuu vain kasvavan kasvamistaan sukupolvesta toiseen.

Omissa esivanhemmissani eräs silmiin pistävä henkilö on ollut Sappeen Kirmulassa reilut 200 vuotta sitten elänyt kirkonkirjoihin Christer Grelsson -nimellä merkattu isäntä.  Varsinaisia virallisia sukunimiähän ei Hauholla tuohon aikaan käytetty, vaan varsinkin talollisilla kotitalon nimeä käytettiin ikään kuin sukunimenä. Papit kirjasivat kuulemansa nimet ruotsiksi käännettyinä, vaikka perhe ja ympäröivä yhteisö todennäköisesti käytti suomalaisia nimiä.  Hyvällä syyllä voin siten käyttää Christer Grelssonista eli Kirmulan Ristosta ns. normalisoitua suomalaista nimeä Risto Ristonpoika Kirmula. 

Sukututkimusharrastajien yhteisesti kokoamassa Geni-sukupuussa löytyy Risto Rekonpoika Kirmulalle kirjattunakin jo yli 4000 jälkeläistä. Kun likimainkaan kaikkia jälkipolvien sukuhaaroja ei ole vielä kukaan Geniin tallettanut ja erityisesti, kun viimeisten 100 vuoden aikana syntyneitä ihmisiä on mukana vain satunnaisesti, uskallan väittää, että Risto Rekonpoika Kirmulalla on tänä päivänä eli noin 10 – 12 sukupolven jälkeen useita kymmeniä tuhansia elossa olevia jälkeläisiä.   Tämä ei ole edes poikkeuksellista, sillä kun varsinkin aiemmin perheet olivat monilapsisia, suku saattoi laajentua todella paljon jo parissa kolmessa sukupolvessa.


Riston Rekonpoika Kirmula ja hänen lähimmät jälkeläisensä

Tämän tarinan kannalta mainittavat vanhimmat sukupolvet on esitetty yllä olevassa kaaviossa.  Risto Rekonpoika Kirmula eli Sappeen Kirmulassa noin vv. 1660 – 1720. Hänellä ja vaimollaan Maria Sipintyttärellä oli ainakin kaksi lasta eli poika Risto Ristonpoika (n.1703 – 1764) ja tytär Sofia Ristontytär (n.1705 – 1757).  

Sofia avioitui Sotjalan Maulaan.  Sofialla ja miehellään Erkki Erkinpoika Maulalla oli ainakin kolme lasta eli Juho, Sofia ja Heikki. Kaiken kaikkiaan tästä sukuhaarasta Geni-alustalle on kirjattu noin tuhat jälkeläistä.   Sofian pojalla Juho Erkinpojalla ja tämä Ilmoilan Iso-Rekolassa syntyneellä vaimolla Maria Erkintyttärellä oli kymmenen lasta eli Erkki (1755 – 1809), Juho, Maria, Anna, Henrik (1765 – 1835), Antti, Kaisa, Riitta, Kustaa ja Pietari.

Sofian veljellä Risto Ristonpojalla ja hänen preussilaistaustaisella puolisollaan Anna Maria Kaarlentyttärellä oli ainakin kuusi lasta eli Risto (n.1729 – n.1798), Anna Maria, Heikki (1733 – 1806), Anna, Liisa ja Johannes.  Risto

Risto Rekonpojan pojanpojalla Risto Ristonpojalla ja tämän vaimolla, Tuuloksessa syntyneellä Anna Kaaprontyttärellä oli puolestaan kuusi lasta eli Liisa (1759-1804), Anna Maria (1762 – 1841), Kaisa, Leena, Eeva ja Juho (1772 – 1834)-  Liisa avioitui Hauhon Kokkilaan Kalle Juhonpoika Hankalan kanssa ja Liisa Luopioisten Kuohijoelle Juho Heikinpoika Pakaraisen kanssa.

Heikki Ristonpoika Kirmulalla ja vaimollaan, Luopioisissa syntyneellä Kirsti Juhontyttärellä oli kaikkiaan 12 lasta, joista tämän kirjoituksen kannalta kiinnostavin oli Anna Maria Heikintytär (1781 - 1846), joka avioitui Luopioisten Kouvalan Heikki Erkinpoika Jankan kanssa. 

 Muut jälkeläiset jätän tässä käsittelemättä, koska he eivät esiinnyt enää tuonnempana.


 Oma yhteyteni Risto Rekonpoika Kirmulaan

 Olen Risto Rekonpoika Kirmulan yhdeksännen polven lapsenlapsi.  Sukuyhteys Sappeesta kiertää minuun Luopioisten ja Kuhmalahden/Sahalahden kautta seuraavasti:  Risto Rekonpoika Kirmula (n. 1660 – n. 1720 Hauho) ->Risto Ristonpoika Kirmula (n. 1703 – 1764 Hauho) ->Heikki Ristonpoika Kirmula (1733 – 1806 Hauho) ->Anna Maria Heikintytär (1781 – 1846 Janka, Kouvala, Luopioinen) ->Heikki Heikinpoika Janka (1811 – 1853 Janka, Kouvala, Luopioinen) ->Anna Maria Heikintytär Eskola (1835 – 1909 Sahalahti) ->Kustaa Evert Kustaanpoika Eskola (1864 – 1916 Sahalahti) ->Airi Kokkala (1900 – 1972 Hauho) ->Ilmari Kaarlo Rikhard Kokkala (1925 – 2012 Hauho) ->Matti Kokkala

Eräitä hauholaisia jälkeläisiä

Kuten alussa mainittiin Risto Rekonpojan jälkeläisiä on valtava määrä.  En ole edes yrittänyt selvittää kaikkia sukuhaaroja, vaan olen selaillut jälkeläisten luetteloa ja kiinnittänyt satunnaisesti huomiota nimiin, joiden tiedän vaikuttaneen Hauholla ja joiden jälkeläisiä on todennäköisesti edelleen Hauholla.  Olen tietoisesti jättänyt mainitsematta elävien henkilöiden nimet, jotta en rikkoisi tietosuojasäädöksiä.  Mainituksi tulevien henkilöiden jälkeläiset ja varmasti useat, ainakin vanhemman polven hauholaiset, tunnistavat monia näistä nimistä ja elleivät tiedä, osaavat ainakin hyvillä perusteilla arvailla, ketä nykypolvista olisi tähän laajaan sukuun kuuluvia.

Varmasti monia muitakin merkittäviä tulisi mainita.  Olen kuitenkin asunut jo noin 50 vuoden ajan muualla, joten kovin hyvin en enää nykyhauholaisia tunne enkä siten hoksannut nimilistoista ehkä hyvinkin yleisesti tunnettuja hauholaissukuja.

Jälkeläisiä löytyy luonnollisesti runsaasti erityisesti myös lähipitäjistä Luopioisista, Pälkäneeltä, Tuuloksesta ja Lammilta, mutta on joukossa myös muilla mantereilla syntyneitä ja asuvia.  Olen tämän tarkastelun rajannut kuitenkin vain hauholaisiin.  Sukulaisuuksissa olen ottanut huomioon vain Kirmulan jälkeläisten kautta tulevat sukuyhteydet. Suurella osalla meistä saattaa olla sukuyhteyksiä myös muita reittejä.

 Sofia Rekontyttären jälkeläisiä

Sofia Rekontyttären jälkeläisiä ovat olleet mm. Rukkoilassa vaikuttaneet Fredrik Ylhäinen (s. 1883 ) ja Kalle Iloranta (s.1889 ).  Fredrikin ja Kallen yhteinen esi-isä oli Sofia Rekontyttären poika Juho Erkinpoika Maula (1731-1800).  Juho Erkinpoika oli Kallelle esi-isä neljännessä polvessa ja Fredrikille viidennessä polvessa, joten aivan läheisiä sukulaisia eivät Fredrik ja Kalle olleet.  

Itselleni Fredrik Ylhäinen oli isäni 6. serkku ja Kalle Iloranta isoäitini isän viides serkku.

Risto Ristonpojan eli Risto Rekonpojan pojanpojan jälkeläisiä

Tästä sukuhaarasta tarkastellaan edelleen kolmea Risto Rekonpojan pojanpojan lasten sukuhaaraa.

Liisa Ristontyttären (1759-1834) jälkeläisiä ovat olleet mm. Tuittulan Nukarin isäntä Oskar Nukari (s. 1853), Hauho Seuran alkuaikojen aktiivi Nestori Leppäniemi (s. 1896) Portaasta ja Miehoilan Juntulan emäntä ja Roope Juntulan puoliso Torvoilan Lepistössä syntynyt Maria Kustaava Kallentytär Juntula (s. 1874).

Oskari Nukari oli Maria Kustaava Juntulan eno ja Nestori Leppäniemen isosetä. Minulle Oskari Nukari oli isoäidin isän 4. serkku, Maria Juntula isoäitini Airin viides serkku ja Nestori Leppäniemi minun 6. serkkuni.

Anna Maria Ristontyttären (1762-1841) jälkipolvista hauholaisia ovat olleet mm. Okerlan Talolan isäntä Heikki Heikinpoika Talola (s. 1853) ja pari sukupolvea nuorempana Martta Kaarina Laineinen o.s. Hakkola (s. 1909).   Heikki Talola oli Martta Laineiselle isoisän serkku. Heidän yhteinen esiäitinsä oli Heikin äidinäiti ja Anna Maria Juhontyttären tytär Helena Juhontytär (1790 – 1834). 

Minulle Heikki Talola oli isoäitini 5. serkku ja Martta Laineinen minulle 7. serkku.  Molemmat ovat kylläkin pari pykälää läheisempää sukua äitini kautta.

Juho Ristonpojan (1772 – 1834) jälkipolvista löytyvät mm. Sappeen Alastalossa syntynyt, mutta aikuisiällä Kyttälän isäntänä toiminut Yrjö Vilhelm eli Ville Alastalo (s. 1879) sekä Luopioisissa syntynyt mutta Hauholle muuttanut Toivo Rantti (s. 1903).  Juho Ristonpoika oli Ville Alastalolle isoisän isä ja Toivo Rantille isoäidin isoisä.  Ville oli siten Toivo Rantin Matti-isän serkku.  Minun näkökulmastani Ville Alastalo oli isoäitini isän neljäs serkku ja Toivo Rantti Airi-mummuni viides serkku.  Toivo Rantti on myös äitini kautta minulle kaukaista yhtä kaukaista sukua.

Heikki Ristonpojan jälkeläisiä

”Oman” sukuhaarani puolelta Risto Rekonpoika Kirmulan jälkeläisiä ovat olleet mm. Miehoilan Rantalan isäntä Kustaa Evert Rantala  (s. 1883), edellisen sisar Kalailan Heikkilän emäntä Linda Laurila (o.s. Rantala) sekä Alvettulan Ellilän emäntä Marja Liisa Kokkala (o.s. Toukonen).   Evert Rantala ja Linda Laurila olivat Heikki Ristonpojan lapsenlapsia viidennessä polvessa.  Maija Liisa Kokkala oli puolestaan kuudennen polven lastenlapsi. Yhteinen esi-isä kaikilla oli Heikki Heikinpoika (s. 1811) Luopioisten Kouvalan Jankasta.  Maija-Liisan isä Toivo Henrik Toukonen oli Lindan ja Evertin pikkuserkku.

Minulle Kustaa Evert Rantala ja Linda Laurila olivat Airi-mummuni serkkuja ja Maija Liisa isäni kolmas serkku. Avioliiton kautta hän oli myös isäni serkun vaimo.

 

Kaikki me olemme sukua…

Edellä olevat esimerkit Risto Rekonpoika Kirmulan jälkeläisistä ovat vain yksi esimerkki siitä, miten kulkuyhteyksien ollessa rajoitetut avioliittoja solmittiin lähiseudulla asuvien välillä.  Olkoon tämä myös esimerkki aiemmin heittämäni yleistyksestä, että kaikki me, joiden esivanhemmat ovat asuneet monen sukupolven ajan Hauholla, ovat myös keskenään sukua.  Valitettavasti kirkonkirjojen tiedoilla pääsee vain 1700-luvulle eikä aina sinnekään.  Tähänkin aikakauteen mahtuu kuitenkin jo toista kymmentä sukupolvea eli helposti 500 – 4000 esivanhempaa.

Edellä olen tarkastellut vain muutamia esimerkkejä. Esimerkiksi Sappeen Kirmulan ja Alastalon myöhemmät asukkaat ovat jääneet tarkastelematta, samoin Hankalat, Maulat y.m.  Lisäksi sukunimettömyys ja 1800-luvun lopulla vapaasti otetut ja vaihdetut yleiset sukunimet tekevät seuraamisen vaikeaksi.   Ilman Geni.com alustan kaltaista ohjelmistoa ristikkäisten sukulaisuussuhteiden selvitteleminen olisi todella työlästä ja hyvää muistia vaativaa. Eikä Genikään toimi itsestään: kaikki tieto siellä on ihmisten syöttämää paino- ja muine virheineen.   Kaikkien tässä esiteltyjen henkilöiden tietoja en ole itse tarkastanut alkuperäislähteistä, vaan olen luottanut muiden sukututkimusharrastajien työhön.  Mutta kaikkea muuta kuin virheettömiä olivat myös vanhat kirkonkirjat.  

Lisätietoja sähköpostitse: matti.kokkala2016@outlook.com

 

Lähteet:
Risto Rekonpoika Kirmulan Geni-profiili löytyy osoitteesta https://www.geni.com/people/Risto-Kirmula/6000000041751149376 .   Jälkipolviraporttiin saa nopeasti näkyviin haluamansa määrän jälkeläisten sukupolvia mukaan lukien linkit heidät Geni-profiileihinsa.

 

Kommentit

Suosituimmat

Miksi kaikki poliitikot näyttävät olevan sukua toisilleen!

Tarina lapsuudestani ja nuoren miehen hukkuminen Hauhonselkään v. 1886

Kun suku sammuu – Hauhon Toppolan viisi viimeistä sukupolvea

Wiktor Engmanin hauta Hauhon hautausmaalla

Syylin sepät Hauhon kirkonkylässä